Taksäkerhet för fastighets- och villaägare

Fastighetsägare, tänk på taksäkerheten

Som fastighetsägare är du ansvarig för att din fastighet har bra skyddsanordning på taket. Äldre fastigheter kan sakna ett certifierat taksäkerhetssystem. När kontrollerade du fastighetens tak senast?

Köp gångbrygga, snörasskydd och takstege

Hos oss kan du köpa hela taksäkerhetssystem eller komplettera med enskilda taksäkerhetsprodukter. Du kan montera taksäkerhetsprodukten själv eller be om en offert för montaget

Taksäkerhetskontroll av tak och fasad

Vi utför kontroller i Dalarna, främst Avesta och södra Dalarna samt Mälardalen, främst Västerås och Uppsala med omnejd.

Kontakta oss idag!