Plåtslageri i Avesta som bygger i plåt

Byggnadsplåtslageriet med hög kvalité

Plåtverkstan i Avesta AB är ett traditionellt byggnadsplåtslageri som grundades 1993 av Anders Jönsson. Plåtslageriet finns på Högboleden 26 i Avesta med 12 anställda. Vi har utbildade Snickare, och byggnadsplåtslagare som genomgått plåtslagarutbildning.
Genom många år i branschen kan vi ställa garanti för att vi levererar hög kvalité i alla led. Både i material, arbete och service.

Miljökrav

Vi uppfyller krav ställda i lagar och förordningar

Kunskap

Kunskapen om vår miljöpåverkan sprids och ökar hos våra medarbetare

Förbättringar

vi förbättrar oss genom att ställa upp och kontinuerligt arbeta mot miljömål

Hushållning

Vi minskar mängden avfall som går till deponi

Plåtslageritjänster till privatpersoner

Våra plåtslagare utför plåtslageriarbeten till privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Vanliga plåtarbeten kan exempelvis vara byte till nytt plåttak, val av hängrännor och stuprör och tillverkning av måttanpassade fönsterbläck, plåtbeslag och skorstenshuv.

Plåtslageritjänster till företag

Vi utför även plåtslageriarbeten till byggföretag, fastighetsbolag och företag. Det kan handla om om- och tillbyggnation av företagslokaler där vi tar totalansvar för tak- och fasadarbeten. Läs gärna mer om våra pågående byggprojekt. Kontakta våra plåtslagare för hjälp med tak- eller fasadarbeten.

B26 Västerås1