Service och underhåll av plåttak och plåtfasader

Underhållskontroll av plåttaket eller plåtfasaden

Behöver du se över plåttaket eller fasaden på fastigheten men saknar erfarenhet och rätt utrustning? Det räcker tyvärr inte att bara titta på plåten. Vanligtvis bör du göra en kontroll av tak- och fasadplåt en gång per år. Tak- och fasadkontrollen görs oftast under snöfri säsong. Du ska känna dig trygg och därför får du ett protokoll på att underhållskontroll är genomförd.

Vanliga underhållsåtgärder för plåttak

Vår erfarenhet visar på att det ibland uppstår läckage som fastighetsskötaren oftast upptäcker i tid. Vanliga områden där vatten kan läcka in vid är:
  • Huvar
  • Takfönster
  • Takluckor
  • Takkupor

Boka underhållskontroll av ditt tak

När gjorde du din senaste underhållskontroll?
Vi utför service och underhållsarbeten av din fastighet i Dalarna.
Ring oss för att boka ett möte.

Ring 0226-533 48

Bandtäckning med snörasskyddSvart plåttak, tegelpannor