Kvalitets- & Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Plåtverkstan i Avesta AB ska verka för att leverera produkter med rätt specifikationer inom avtalad tid och till avtalad kostnad. För att klara detta ska vi med vår sakkunskap hjälpa våra kunder att specificera sina önskemål och behov på ett sådant sätt att vi ger oss själva möjlighet till att leverera rätt.

Inom ramen för detta ska hänsyn även tas till övriga intressenters krav och förväntningar.

Miljöpolicy

Plåtverkstan i Avesta AB ska arbeta för att minska företagets negativa miljöpåverkan. Med hjälp av vårt ledningssystem ska vi ständigt ha kontroll över vår miljöpåverkan. Ledningssystemet ska även säkerställa att:
  • vi uppfyller krav ställda i lagar och förordningar
  • kunskapen om vår miljöpåverkan sprids och ökar hos våra medarbetare
  • vi förbättrar oss genom att ställa upp och kontinuerligt arbeta mot miljömål
  • vi hushåller med råvaror och energi
  • vi minskar mängden avfall som går till deponi
Vi följer och deltar i utvecklingen av miljövänliga material och kemikalier inom plåtslageribranschen.
Nytt plåttak, bandtäckning på husSvart plåttak med takstege